Serveis

Instal•lacions noves i modificacions existents per fer-la més eficient. Assessorament abans d’iniciar els treballs per a buscar la millor solució. Treballem amb les principals marques del mercat. Instal•lacions i manteniment de:

Calefacció
Calderes de Gasoil
Calderes de Gas
Calderes de condensació
Calderes de biomassa
Bombes de calor:
Aire – aigua (aero termia)
Aigua – aigua (geo termia)
Calderes de biomassa:
Llenya
Pellets
Estella
Estufes de pellets
Terra radiant d’aigua a baixa temperatura.

Canonades d’aigua potable
Evacuació d’aigües residencials
Sanitaris i aixetes
Tractaments d’aigua
Descalcificacions
Osmosis
Piscines
Filtres

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *